С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
Контакти
Документи по ЗДОИ
Профил на купувача
 
 2822607 
 Начална страница  
 Начало

. : !!!ВАЖНО!!! НОВ АДРЕС НА САЙТА НА АС-СОФИЯ: https://sofia-as.justice.bg/ : .

Правораздавателната дейност на Апелативен съд - София  покрива приблизително половината от наказателните, гражданските и търговските дела, разглеждани пред апелативните съдилища.
Съдебният район на Апелативен съд - София обхваща осем окръжни съдилища – ОС-Благоевград,ОС-Видин, ОС-Враца, ОС-Кюстендил, ОС-Монтана, ОС-Перник, ОС-София и Софийски градски съд.
Апелативен съд - София функционира от 01.04.1998 г.


Ръководство на Апелативен съд - София:

Председател -
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА

БИСТРА НИКОЛОВА – зам. председател на АС-София и председател на търговска колегия.

ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА – зам. председател на АС-София и председател на наказателна колегия.

ИВО ДАЧЕВ – зам. председател на АС-София и председател на гражданска колегия.

IV/25-07-2018-20190410София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР