С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Банкови сметки
Контакти
Служители
АНКЕТА
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Контакти    Контакти  
 Контактна информация

1000 гр. София, Съдебна палата, бул. Витоша 2 - партер
тел. (02) 921 988
факс (02) 981 40 27
e-mail:
appellate.sofia@gmail.comТелефони за връзка със службите в Апелативен съд - София


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР                               9219 750


Регистратура                                                            9219 752

Адвокатска стая                                                      9219 754

 

Наказателно деловодство                       факс 981 83 41

7, 8 състав, досъдебно производство                  9219 753

1, 2, 3, 4, 5, 6 състав                                                  9219 753

 

Гражданско деловодство                         факс 9219 766

1, 2, 4, 7, 8, 10,12 състав                                          9219 755

 

Търговско деловодство                          факс 9219 766

3, 5, 6, 9, 11,13 състав                                             9219 766

 

Съдебни секретари                                               9219 751

Съдебни помощници                                            9219 761

Пресаташе

 Борислава Радоева                                                9219 730

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР