С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Банкови сметки
Контакти
Служители
АНКЕТА
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Контакти    Служители  
 Служби в Апелативен съд - София

 

Уведомление 

Съгласно Заповед № А-786/17.08.2016г., считано от 01.09.2016г. справки по дела в Апелативен съд - София ще се извършват както следва: 

В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч. 

В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 15.00ч. до 17.00ч. 

По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.Централа: 92-19-88 

Съдебен администратор: 92-19-750 

Административен секретар: 92-19-750; факс: 981-40-27 

Счетоводство и каса: 92-19-749 

Регистратура: 92-19-752 

Наказателно деловодство: 92-19-753, 92-19-763; факс: 981-83-41 

Търговско деловодство: 92-19-766 

Гражданско деловодство: 92-19-755; факс: 92-19-766 

Служител по сигурността на информацията: 92-19-730 

Регистратура "Класифицирана информация": 92-19-723 

Съдебни секретари: 92-19-751 

Експерт "Връзки с обществеността": 92-19-730 

Адвокатска стая: 92-19-754 Статистик: 92-19-755 

Системни администратори: 92-19-725

Съдебни помощници: 92-19-761, 500 

 


 

Съдебен администратор 

Анета Кирякова 

партер, ст. 70, тел. 750 

 

Административен секретар 

Ваня Стойчева 

партер, ст. 70, тел. 750 

 

Счетоводство и каса 

партер, ст. 71, тел. 749 

 

Регистратура 

партер, ст. 73, тел. 752 

 

Регистратура "Класифицирана информация" 

партер, ст. 100, тел. 723 

 

Наказателно деловодство 

партер, ст. 74, 74а, тел. 753 

 

Търговско деловодство 

партер, ст. 76, тел. 766 

 

Гражданско деловодство 

партер, ст. 77, тел. 755 

 

Адвокатска стая 

партер, ст. 102, тел. 754 

 

Съдебни секретари 

партер, ст. 72, тел. 751 

 

Статистик 

партер, ст. 77, тел. 755 

 

Експерт "Връзки с обществеността" 

Борислава Радоева 

партер, ст. 81, тел. 730 

 

Служител по сигурността на информацията 

Валери Григоров 

партер, ст. 81, тел. 730 

 

Съдебни помощници 

партер, ст. 83, тел. 761; ст.84, тел. 500 

 

Системни администратори 

партер, ст. 86, тел. 725София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР