С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Съдебен район
Съд-модел
Ръководство
Отчетен доклад
Съдии
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Апелативен съд    Съдии  
 Състави в Aпелативен съд - София

СПИСЪК НА СЪДИИТЕ

В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

Председател
Даниела Георгиева Дончева

Наказателна колегия
Елена Каракашева
Алексей Трифонов
Вера Кънева
Веселин Пенгезов
Весислава Иванова
Владимир Астарджиев
Иван Стойчев
Иво Вапцаров
Калин Калпакчиев
Камен Иванов
Красимира Медарова
Мария Лалова
Надежда Трифонова
Невена Грозева
Николай Джурковски
Пламен Дацов
Светла Букова
Снежана Душкова
Стефан Илиев
Александър Желязков
Маргаритка Шербанова
Калинка Георгиева (команд. от СОС)
Карамфила Тодорова (команд. от СГС)
Емилия Колева (команд. от СГС)
Петър Гунчев (команд. от СГС)
Татяна Грозданова (команд. от СОС)

Гражданска колегия
Иво Дачев
Алексей Иванов
Анна Палазова
Ася Събева
Атанас Кеманов
Джулиана Петкова
Диана Коледжикова
Елизабет Петрова
Златина Рубиева
Иванка Ангелова
Камелия Първанова
Красимир Машев
Мария Георгиева
Мария Яначкова
Нели Куцкова
Цветко Лазаров
Елена Тахчиева
Катерина Рачева
Надежда Махмудиева
Яна Вълдобрева
Димитър Мирчев (команд. от ОС-Враца)
Нина Стойчева (команд. от СГС)

Търговска колегия
Бистра Атанасова
Анелия Цанова
Анжелина Христова
Галина Иванова
Десислава Добрева
Зорница Хайдукова
Ивайло Младенов
Иван Иванов
Иво Димитров
Людмила Цолова
Мадлена Желева
Милен Василев
Светла Кермекчиева
Теодора Стоянова
Васил Христакиев
Тодор Тодоров
Христо Лазаров
Николай Метанов (команд. от СОС)София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР