С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба  
 ПРЕССЛУЖБА


                                     СЪОБЩЕНИЕ

10. 11. 2016 г.

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Мария Митева и членове Татяна Грозданова и Алексей Трифонов отмени определение на Софийски градски съд, с което е отстранен от длъжност Златин Георгиев, служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
Според САС не са налице изискуемите от закона предпоставки за отстраняване от длъжност на Георгиев. Повдигнатото спрямо него обвинение се отнася за период, в който той не е бил служител на Агенцията. При липса на служители, които да са в иерархическа зависимост от обвиняемия и които да имат отношение към вмененото му престъпление, твърдението че Георгиев ще им влияе е хипотетичен и не отговаря на законовото изискване за наличие на достатъчно основания за подобно предположение, сочат магистратите.
Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване. 

9. 11. 2016 г.

Във връзка с жалба срещу определение на Софийски градски съд от 24. 10. 2016 г., тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) е приел съдебно-психиатрична експертиза на Владимир Пенев, арестуван и обвинен за нападение над мъж, извършено на 21. 10. 2016 г.
Според експертизата, представена пред САС на 7. 11. 2016 г. и направена по време на пребиваването му в ареста, Пенев страда от сериозно психично заболяване, поради което не разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Освен това спрямо лицето не може да бъдат прилагани предвидените в закона мерки за неотклонение, тъй като има риск от агресивни и автоагресивни действия.
С оглед заключението на експертите, тричленният състав на САС е освободил от ареста лицето Владимир Пенев. Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване.

28. 09. 2016 г.

Петима съдии и петима прокурори от страни – членки на ЕС посетиха Софийския апелативен съд, за да се запознаят с неговата работа и роля в българското правораздаване.
Съдия Петер Марчини от Търговски съд – Виена, Австрия, съдия Хелена Кесели от Районен съд – Иматра, Финландия, прокурор Дикран Сариан от Окръжна прокуратура – Северна Холандия, съдия Ева-Мария Щайнбергер от Окръжен съд – Мюнхен, Германия, прокурор Войчех Михалчук и прокурор Божена Данюк от Окръжна прокуратура – Бялисток, Полша, прокурор Ева Новицка-Щачелска от Районна прокуратура – Соколка, Полша, съдия Мануел Кастро Калво от Административен съд – Витория, Испания, прокурор Даниел Вьорле от Окръжна прокуратура – Мюнхен, Германия и съдия Рита Гюрко от Районен съд  - Золнок, Унгария, са включени в Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). В нея за пореден път участва Националният институт на правосъдието, чиито традиционен партньор е Софийският апелативен съд. Европейските магистрати се срещнаха с ръководството на съда, както и със съдии от САС. Те споделиха своя опит и останаха позитивно впечатлени от организацията и дейността на българския съд.

 

1. 08. 2016 г.

По повод заявен интерес към дело, по което е била искана екстрадиция на турския гражданин Абдуллах Бююк, съобщаваме следното: искане за екстрадиция за турския гражданин Абдуллах Бююк е било изпратено на българската държава на 15 февруари 2016 г. от страна на Анадолска главна републиканска прокуратура – гр. Истанбул. В тази връзка на турския гражданин е била наложена временна мярка „задържане под стража”, която е била потвърдена от съда.
На 9 март 2016 г. Софийският градски съд е отказал екстрадиция на лицето. С решение от 28 март 2016 г. Софийският апелативен съд е потвърдил решението на СГС. След това турският гражданин Абдуллах Бююк е бил освободен от ареста.
Решението на САС може да бъде открито на сайта на съда, по ВНОХД № 264/2016 г.

 

22. 07. 2016 г.

Председателят на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева проведе работна среща с председатели и зам.-председатели на осемте окръжни съдилища от съдебния район на САС – Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Благоевградски окръжен съд, Видински окръжен съд, Окръжен съд – Монтана, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Кюстендил и Окръжен съд - Перник. На срещата бяха обсъждани проблемите, свързани със синхронизиране на статистическите данни от централизираната система за разпределение на делата. Работни предложения и дебат предизвика системата за изчисляване натовареността на съдиите, специално внимание беше отделено на внедрените в съдилищата автоматизирани деловодни програми за управление на делата.

15. 07. 2016 г.

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Петя Шишкова и членове Милена Панева и Маргаритка Шербанова потвърди разпореждането на Софийския градски съд от 13. 06. 2016 г., с което е постановено връщане на прокурора на наказателно дело, водено срещу народния представител Светла Бъчварова. С определението си САС потвърждава извода на първоинстанционния съд, че по делото следва да бъдат отстранени съществени нарушения, допуснати ри изготвянето на обвинителния акт.
Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

8. 07. 2016 г.

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Снежана Душкова и членове Надежда Трифонова и Иван Стойчев се произнесе по ВНОХД № 158 от 2016 г., водено срещу Христо Бисеров. Магистратите от САС потвърждават изцяло присъдата на Софийския градски съд. Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.

5. 07. 2016 г.

След изслушване и дебат, продължили близо 4 часа във Висшия съдебен съвет, съдия Даниела Дончева бе избрана за председател на Софийския апелативен съд (САС). Досега тя беше зам.-председател и председател на Гражданското отделение на САС. Кандидатурата й одобриха 9 от общо 14-те членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 5-има бяха против.
Предстои встъпване в длъжност на съдия Дончева.

 

01. 07. 2016 г.

На официална церемония в Софийския апелативен съд (САС), в длъжност „съдия в апелативен съд – София” встъпиха 9 магистрати. Това са Мария Яначкова, Ася Събева, Геновева Николаева, Елизабет Петрова, Джулиана Петкова, Иво Дачев, Красимир Машев – досега съдии в Софийския градски съд, Диана Коледжикова – досега съдия в Софийски окръжен съд и Елена Тахчиева – досега съдия в Окръжен съд – Видин. Те бяха приветствани от и.ф. председателя на САС Стефан Гроздев, а поздравителни адреси от името на Висшия съдебен съвет връчиха членовете на съвета Милка Итова и Камен Иванов. Всички новопостъпили съдии са класирани за новите си длъжности чрез конкурсна процедура.

25. 04. 2016 г.

На 26. 04. 2016 г. в Съдебната палата в София ще се проведе отчетното събрание на Софийския апелативен съд за изминалата година. Събранието ще започне в 11.30 часа в зала „Тържествена”.

 

21. 04. 2016 г.

Студенти от IV курс по специалността „право” на Нов български университет, водени от гл. ас. д-р Ралица Костадинова, бяха гости на Софийския апелативен съд (САС) днес, в деня на отворените врати. И. ф. председателят на САС Стефан Гроздев, зам.-председателят и председател на наказателната колегия Петя Шишкова и съдия Пламен Дацов посрещнаха бъдещите юристи в Съдебната палата в столицата.
Възпитаниците на НБУ проследиха заседания на съдебни състави на САС по мерки за неотклонение, наказателни и граждански дела. Разгледаха също зала „Тържествена” и гранитната конферентна зала в Съдебната палата. След запознаване с работата на деловодствата на САС, студентите наблюдаваха процеса по компютърно разпределение на новопостъпили за разглеждане от съда дела. снимка

20. 04. 2016 г.

Софийският апелативен съд обявява 21 април 2016 г., четвъртък, за ден на отворени врати. Начален час на събитието – 9.30 часа.

3. 04. 2016 г.

В шест съдилища започва пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС

От 4 април 2016 г. стартира официално пилотното тестване на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет (ВСС), като вече се приемат заявления за достъп. С решение по Протокол № 56/12.11.2015 г. ВСС определи съдилищата, в които да започне експерименталното прилагане на правилата, да са Върховният касационен съд, Апелативният съд в гр. София, Окръжният съд в гр. Благоевград, Районният съд в гр. Благоевград, Окръжният съд в гр. Смолян и Районният съд в гр. Смолян.

Електронните съдебни дела като част от Единния портал за електронно правосъдие представляват информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски или административни), както и да копират отделни документи, съдържащи се в делото.

Право на достъп до електронните съдебни дела чрез портала https://ecase.justice.bg имат страните по делото, техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване) и държавни органи в рамките на тяхната компетентност.

Достъпът до системата се осъществява чрез потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо адрес на електронна поща на потребителя, и парола. Веднъж създаден, профилът се използва за всички дела, до които лицето има права, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа.

Желанието за упражняване на правото на достъп до електронните съдебни дела се заявява изрично с подаване на писмено заявление по образец за получаване на достъп. Заявлението се попълва и подава лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, на място в съда, компетентен да разгледа делото, за което се иска достъп.

Системата на електронните съдебни дела предоставя и възможност на потребителите да получават електронни призовки и съобщения, включително и да бъдат уведомявани за определени процесуални действия на посочен от тях електронен адрес.

Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет са публикувани в страницата на ВСС (http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/9/portal-pravila.pdf), а заявления за създаване на личен потребителски профил, за достъп, за отмяна на достъп и/или отказ от електронно призоваване, за прекратяване на достъп и др. са налични в секция "Електронно правосъдие"

 

9. 03. 2016 г.

Тричленен състав на Софийския апелативен съд с председател Мария Митева и членове Калинка Георгиева и Христина Михайлова отмени присъдата на Софийския градски съд по ВНОХД № 1011/2015 г., водено по чл. 212 от НК срещу Гюнай Сефер и Митхат Табаков. Със свое решение САС връща делото за ново разглеждане от СГС. Решението не подлежи на обжалване и протест. 

Тричленен състав на Софийския апелативен съд с председател Снежана Душкова и членове Надежда Трифонова и Иван Стойчев измени частично присъдата на Врачански окръжен съд по ВНОХД № 787/2015 г., водено по чл. 116 от НК срещу Ивайло Миланов, Иван Каменов и Калин Димитров. Със свое решение САС намалява присъдата на Димитров от 18 на 16 години затвор и потвърждава присъдата в останалата й част.
Решението на САС подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

Мотивите на САС по двете дела можете де откриете на сайта на съда с търсене по номер на съответното дело. София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР