С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Пресслужба  
 ПРЕССЛУЖБА

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

9. 11. 2018 г. Ден на отворени врати под надслов „Открито за съдебната власт“ се проведе в Апелативен съд – София на 9 ноември 2018 г. Близо 60 дванадесетокласници от 91-а немска езикова гимназия „проф. Константин Гълъбов“ и повече от 40 студенти по специалност „право“ от Нов български университет бяха гости на съда. Младежите бяха посрещнати от председателя на АС – София Даниела Дончева и двама от заместник-председателите на съда - Елена Каракашева и Иво Дачев. Съдия Дончева ги приветства с „добре дошли“ и ги посъветва като четат или слушат за съдебната власт, да имат предвид, че тя в нея влизат няколко институции, а не само съдът и да имат яснота кой за какво носи отговорност пред обществото. Съдия Пламен Дацов от Наказателна колегия на Апелативен съд – София продължи с опознавателна обиколка за гостите из Съдебната палата и лекция за нейното построяване, функциониране и предназначение. Учениците и студентите бяха изключително впечатлени от красотата и функциите на зала Тържествена, в която са провеждани някои емблематични съдебни процеси за държавата, както и важни церемонии и общи събрания на магистратите. Денят на отворените врати продължи с разделяне на ученици и студенти в две съдебни зали за два обучителни модула. При учениците в зала 3 лекция на тема „Съдебната власт – реалност и обществено възприятие“ изнесе съдия Владимир Астарджиев от Наказателната колегия на Апелативен съд – София. Той отговаряше и на въпроси на възпитаниците на Немската гимназия относно юридическото образование в България, както и възможностите и начините за добра реализация у нас след успешно дипломиране. В зала 2 пък зам.-председателят и председател на Гражданска колегия на Апелативен съд – София Иво Дачев запозна бъдещите юристи от Нов български университет с начина на провеждане на заседания по граждански дела, както и с най-честите проблеми, с които юристи и граждани се сблъскват в съдебната зала. 07. 11. 2018 г. Апелативен съд – София обявява 9 ноември 2018 г. за Ден на отворени врати под надслов „Открито за съдебната власт“. Инициативата се провежда за пореден път и е съобразена с Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. В 11. 00 часа желаещите ще могат да направят обиколка на Съдебната палата на бул. „Витоша“ 2 в София и да се запознаят на място с начина на работа на магистрати и служители от съда. В 11. 30 часа е предвидена образователна беседа на тема „Съдебната власт – реалности и обществено възприятие“.

 

01. 10. 2018 г. На 28 септември в сградата на Окръжен съд – Враца за трета поредна година се проведе работно съвещание за анализиране и обобщаване на съдебната практика на Апелативен съд – София и окръжните съдилища от този съдебен район. Съвещанието протече по предварително поставени от съдиите от окръжните съдилища въпроси, разделени на два модула – граждански и търговски, и наказателен модул. Темите по тях бяха следните: - „Проблеми в производството по несъстоятелност и преглед на актуалната съдебна практика“ - „Проблеми, свързани с обжалване действията на съдебните изпълнители и „Прилагане на Кодекса за застраховането“ - „Институтът на УПО след измененията на НПК в ДВ бр. 13/2017 г. – за поправяне на осъдения през призмата на чл. 439а, ал. 2 от НПК“ - „Постановяване на УПО по отношение на лишен от свобода, на когото предстои да изтърпи и друго наказание „лишаване от свобода“. Обобщението на практиката ще намери приложение за бъдещи съдебни актове. 18. 07. 2018 г. На 17. 07. 2018 г. почина съдията от Апелативен съд – София Иво Вапцаров. Той е работил последователно като прокурор, а после съдия, съответно в провинцията и София. Преминал последователно през всички нива в кариерното си развитие. Поклонението пред тленните останки на съдия Вапцаров ще се извърши на 19. 07. 2018 г. от 12.30 часа в Ритуалната зала на Централни софийски гробища. Съдиите и служителите на Апелативен съд – София изказват най-искрени съболезнования на близките на починалия.

13. 06. 2018 г. Съдия Бистра Николова е новият заместник –председател на Апелативен съд – София. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува с пълно единодушие назначаването й на поста. Предложението за това бе направено от Даниела Дончева – административен ръководител – председател на Апелативен съд – София. Кандидатурата на съдия Николова е подкрепена от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София. Съдия Николова има повече от 24 години юридически стаж. Била е съдебен кандидат и младши съдия в Окръжен съд – Варна, съдия в Районен съд – Варна, съдия в Окръжен съд – Варна, заместник-председател и ръководител на Търговско отделение на ОС – Варна в периода 2004 – 2009 г. В началото на 2014 г. е командирована в Апелативен съд – София, където е работила до встъпването ѝ в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София на 18.05.2016 г. От 04.10.2017 г. тя изпълнява функциите на ръководител на търговска колегия.

01.06. 2018г. По повод медийни публикации и серия излъчени в различни национални медии материали във връзка с изменена мярка за неотклонение на лицето Г. Г., обвинено в опит за убийство на друго лице в тролей на градския транспорт в София, Апелативен съд – София съобщава следното: На 29 май тричленен състав на Апелативен съд – София е приел, че на този ранен етап от разследването има обосновано подозрение за извършено от задържания гражданин престъпление, но че няма достатъчно данни то да може да се определи като опит за умишлено убийство, извършено по хулигански подбуди. Хулиганският мотив в поведението на обвиняемия не е приет за наличен заради данните, предоставени от свидетели, че задържаният е бил безпричинно ударен и нагрубен от потърпевшия, инициирал конфликта без обвиняемият да е дал повод. По делото няма нито един медицински документ, който да установява вида на причиненото нараняване на потърпевшия. Единствената данна, съдържаща се в докладна записка, е за повърхностно порезно нараняване, непроникващо в гръдната кухина. За сгъваемия нож, установен на произшествието, тип „швейцарски“, е отразена дължина на острието 8 см. Като е отчел събраните до момента доказателства съдът е приел, че те не обезпечават възприетата от обвинението квалификация, но обосновават извод за престъпна проява, увреждаща телесната неприкосновеност на пострадалия гражданин. Поради това, а и като е намерил, че данните за държано наркотично вещество от обвиняемия завишават личната му степен на обществена опасност, съдът е заключил, че спрямо него трябва да се прилага мярка за неотклонение, но не и най-тежката по вид. Съобразявайки степента на обществената опасност на деянието, доказателствата срещу обвиняемия, данните за личността му, съдебният състав е приел, че процесуалното ограничение следва да е „домашен арест“, което също препятства правото на свободно придвижване, но се явява пропорционално.

23.02.2018г.
Тричленен състав на САС постанови решение по ВНОХД № 956/17, водено срещу подсъдимите Алексей Петров, Явор Джиджев и Теодор Дочев. Пълният текст на акта може да намерите в сайта на АС-София.

31. 01. 2018 г.
Тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Невена Грозева и членове Пламен Дацов и Светла Букова, отмени определение на Софийски градски съд, с което на 17. 01. 2018 г. е уважена молба на подсъдимия Васил Маникатов за предсрочно условно освобождаване. Според магистратите от АС – София, осъденият на 23 години затвор Маникатов, следва да остане в затвора. Определението по ВЧН 122/2018 г. е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Тричленен състав на Апелативен съд с председател Калин Калпакчиев и членове Вера Цветкова и Петър Гунчев, потвърди определение на Софийския градски съд, с което на 17. 01. 2018 г. е оставена без уважение молбата на подсъдимия Любомир Димитров за предсрочно условно освобождаване. Магистратите от АС – София намират, че към момента няма основание осъденият на 10 години затвор Димитров, да бъде освободен. Определението по ВЧН 96/2018 г. е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Пълният текст на определенията можете да намерите на сайта на Апелативен съд – София.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР