С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Раб.срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба  
 ПРЕССЛУЖБА

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

8. 06. 2017 г.

Тричленен състав на Апелативен съд – София постанови решение по ВНОХД 405/2017 г., водено срещу лицата Патрик Първев и Александър Донов. Двамата получават наказание от по 6 години затвор за причиняване на тежка телесна повреда – постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, на 3 –годишно дете. Апелативните съдии са изменили частично присъдата, постановена от първоинстанционния Софийски градски съд в частта, с която е определено наказанието да се изтърпява в затвор от закрит тип. Присъдата е потвърдена в останалата й част. Пълният текст на решението е публикувано на сайта на АС- София. 

6. 06. 2017 г.

С определение от 6 юни 2017 г. по ВНЧД 649/2017 г. тричленен състав на Апелативен съд – София отмени определение на Софийския градски съд от 10 май. 2017г. С него бе постановено предсрочно условно освобождаване на Ивайло Ефтимов от изтърпяване на останалата част от наказанието, наложено му по НОХД 4529/2010 г. на СГС, придобило известност като делото „Наглите”, както и по НОХД № 220/2012 г. на Районен съд – Несебър.
Решението на Апелативен съд – София е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Определението по делото можете да видите тук

1. 06. 2017 г.

С решение от 1 юни 2017 г. по ВНЧД 621/2017 г. тричленен състав на Апелативен съд – София отмени определение на Софийския градски съд от 5 май 2017 г. С него бе постановено предсрочно условно освобождаване на Любомир Димитров от изтърпяване на останалата част от наказанието, наложено му по НОХД 4529/2010 г. на СГС, придобило известност като делото „Наглите” .
Решението на Апелативен съд – София е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Препис от него ще бъде изпратен на началника на затвора в София и Софийска градска прокуратура за сведение и изпълнение. Текста на акта може да видите тук

 

31. 05. 2017 г.

С решение от 30 май 2017 г. тричленен състав на Апелативен съд – София с председател Пламен Дацов и членове Татяна Грозданова и Петър Гунчев, измени присъда по ВНОХД 711/2016 г. То бе водено срещу Николай Русинов за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. С решението по делото на Русинов е наложено наказание 20 години затвор. Пълното решение е публикувано на интернет страницата на съда.

16. 05. 2017 г.

На 17. 05. 2017 г. в 16. 30 часа тричленен състав на Апелативен съдс – София ще произнесе по ВНОХД 524/2014 г., водено срещу Атанас Вълков за престъпление по служба, свързано със съставяне на документи с невярно съдържание.

28. 04. 2017 г.

Единадесетокласници „съдии” от столичното 30-о училище „Братя Миладинови” проведоха симулативен наказателен процес срещу съученик, „подсъдим” за нарушаване на обществения ред под влиянието на алкохол и притежание на наркотици. Други двама техни съученици представляваха прокуратурата и доказваха обвинението. Един, но достатъчно подготвен, бе „адвокатът” по делото.
Симулативният процес бе проведен под прякото ръководство на съдия Владимир Астарджиев от Апелативен съд – София в рамките на организираната от съда инициатива „Ден на отворени врати” за съда. Публика в съдебната зала бяха и зрелостници от Немска, Испанска и Английска гимназии в София. Наблюдател на делото стана зам.-председателят на АС-София и председател на наказателната колегия съдия Елена Каракашева. 
Учениците разгледаха с огромен интерес сградата на Съдебната палата в София и бяха запознати със структурата и функционирането на съдебната система от председателя на АС-София съдия Даниела Дончева. Зрелостниците отделиха време и за историята на сградата, както и за най-голямата съдебна зала в нея – „Тържествена”. На изпроводяк си пожелаха ако някога имат работа в Съдебната палата, то тя да не е свързана с подсъдимата скамейка.

7. 04. 2017 г.

Тричленен състав на Апелативен съд – София се произнесе по ВНОХД 216/2017 г. водено срещу Румяна Ченалова. С решението на магистратите е отменено разпореждане от 03. 02. 2017 г. на съдията-докладчик при СГС  като неправилно и незаконосъобразно.
Апелативен съд – София връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

27. 04. 2017 г.

Апелативен съд – София обявява 28 април 2017 г. за Ден на отворени врати. Инициативата се провежда за пореден път и е съобразена с Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г.  

20. 04. 2017 г.

Председателят на Апелативен съд – София (АСС) Даниела Дончева свиква Общо събрание на съдиите на 21. 04. 2017 г. от 11.00 часа. То ще бъде проведено в зала № 15 („Тържествена”) в Съдебната палата в София. Точка първа от дневния ред на Общото събрание е обсъждане на годишния доклад за дейността на Апелативен съд – София, на окръжните съдилища и районните съдилища от съдебния район на АСС през 2016 г.

19. 04. 2017 г.

Съдиите от Апелативен съд – София Елена Каракашева и Иво Дачев встъпиха в длъжност съответно като зам.-председател на АСС и председател на наказателно отделение и зам.-председател на АСС председател на гражданско отделение в съда. 
Преди това кандидатурите на двамата бяха издигнати на Общо събрание на съдиите от АСС и предложени за гласуване на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС).
На заседание, проведено на 11. 04. 2017 г. съдия Каракашева (с 24 години съдийски стаж) и съдия Дачев (с 15 години съдийски стаж) бяха единодушно гласувани за предложените им постове от съдийската колегия към ВСС. 

18. 04. 2017 г.

В 17.00 часа днес тричленен състав на Апелативен съд – София ще се произнесе по ВНОХД № 711/2016 г., водено срещу Николай Русинов. Той е подсъдим за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина през 2011 г.

15. 03. 2017 г.

На 17 март, петък, в 16.00 часа Софийският апелативен съд ще се произнесе по ВНОХД 478/2015 г., водено срещу  Евелин Банев, Симо Карайчев, Моника Добринова и Десислава Дишлиева. 

15. 02. 2017 г.

Първи наказателен състав на Софийския апелативен съд (САС) се произнесе по дело, водено срещу бившия депутат от ГЕРБ Димитър Аврамов.
С решение на САС присъдата на Софийския градски съд е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, поради допуснати съществени процесуални нарушения (на основание чл. 335, ал. 2 вр. чл. 348 ал. 3 от НПК). Същото е било образувано за престъпление по чл. 304б вр. чл. 20 ал. 2 ал. 4 НК (подкуп).
Решението на САС не подлежи на обжалване и протест.

 

10. 01. 2017 г.

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Мария Митева и членове Владимир Астарджиев и Десислав Любомиров се произнесе по ВНОХД 0050/2016, водено срещу Владимира Янева и Тодор Костадинов. С решението си САС изменява присъдата на Софийския градски съд (СГС) от 15. 01. 2016 г. и налага на подсъдимата Янева за извършеното от нея престъпление по чл. 284 в, пр. 1 от НК и наказание глоба в размер на 1000 лв., наред с наложеното от първа инстанция наказание лишаване от свобода. Потвърждава присъдата на СГС в останалата част.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на Софийската апелативна прокуратура, подсъдимите и техните защитници.
Решението на САС можете да видите тукСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР