С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Раб.срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба  
 ПРЕССЛУЖБА

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15. 03. 2017 г.

На 17 март, петък, в 16.00 часа Софийският апелативен съд ще се произнесе по ВНОХД 478/2015 г., водено срещу  Евелин Банев, Симо Карайчев, Моника Добринова и Десислава Дишлиева. 

15. 02. 2017 г.

Първи наказателен състав на Софийския апелативен съд (САС) се произнесе по дело, водено срещу бившия депутат от ГЕРБ Димитър Аврамов.
С решение на САС присъдата на Софийския градски съд е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, поради допуснати съществени процесуални нарушения (на основание чл. 335, ал. 2 вр. чл. 348 ал. 3 от НПК). Същото е било образувано за престъпление по чл. 304б вр. чл. 20 ал. 2 ал. 4 НК (подкуп).
Решението на САС не подлежи на обжалване и протест.

 

10. 01. 2017 г.

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Мария Митева и членове Владимир Астарджиев и Десислав Любомиров се произнесе по ВНОХД 0050/2016, водено срещу Владимира Янева и Тодор Костадинов. С решението си САС изменява присъдата на Софийския градски съд (СГС) от 15. 01. 2016 г. и налага на подсъдимата Янева за извършеното от нея престъпление по чл. 284 в, пр. 1 от НК и наказание глоба в размер на 1000 лв., наред с наложеното от първа инстанция наказание лишаване от свобода. Потвърждава присъдата на СГС в останалата част.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на Софийската апелативна прокуратура, подсъдимите и техните защитници.
Решението на САС можете да видите тукСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР