С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Раб.срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба    Дела за разглеждане по същество  
 

19. 06. 2017 г. 

11.30 часа – ВНОХД 449/2017 – Марк Стайков, подсъдим за  пренасяне, изготвяне и търговия с наркотични вещества и причиняване на лека телесна повреда на полицай - 4 с-вСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР