С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба    Мерки за неотклонение  
 МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

13. 03. 2018 г. 10.00 часа, з. 1 д. № 327/2018 г. – Божидар Димитров, обвинен за убийството на 23-годишната В. Петрова д. № 329/2018 – Пламен Попов, Иван Янински, Юлиян Ценев, Росен Цветков - задържани за взривяване на банкомат в София

София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР