С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
Контакти
Документи по ЗДОИ
Профил на купувача
 Мерки за неотклонение  
 МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

15. 10. 2019 г. 10.00 часа, з. 1 Д. № 1183/2019 – Кирил Миланов, Христо Гологанов, обвинени за обир на банков клон в столичния кв. „Люлин“

София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР