С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Дела за разглеждане по същество
Мерки за неотклонение
Обяви, съобщения, конкурси
Раб.срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
 Пресслужба    Мерки за неотклонение  
 МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

1.    

17. 10. 2017 г.

 10. 00 часа, з. 1

д. 1262/2017 г. - Йоан Матев, задържан за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в София на 2 юни 2015 г. 

 

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР